آموزشهای درسی ( تصویری)

نكات قابل توجه درباره ي مجموعه هايي كه بصورت DVD هستند :
دوستاني كه به دستگاه DVD-Rom مجهز نيستند توصيه مي شود تهيه كنند ولي اگر مجموعه هاي DVD مارا به صورت CD ميخواهند در قسمت پيغامها ذكر شود
كه CD ارسال شود ولي خريد هر مجموعه بصورت DVD به معناي آن است كه هزينه ي بار پستي تا 6 برابر كاهش مي يابد همچنين از سردرگمي تعداد CD به
دورشده و آخرسر آنكه كيفيت ديسك DVD به مراتب با دوام تر از هر نوع ديسك CD مي باشد همچنين قيمت DVD هاي محصولات VCD كه به صورت
DVD-Data هستند تا 25% تخفيف دارد كه قيمت بر روي آنها اعمال شده است DVD-Data بر روي رايانه و دستگاه هاي پخش DVD جديد قابل اجرا هستند.

چگونه 15% تخفيف دريافت نماييد :
با واريز مبلغ هر مجموعه به حساب بانكي از 15% تخفيف برخوردار خواهيد شد براي كسب هرگونه اطلاعات تماس بگيريد.
کد کالا
نام محصول
توضیحات
تعداد
CD
قیمت
 
خرید
 
MA001
علوم - سال اول دبستان - CD -
VCD - بصورت واقعی و انیمیشنی همراه مربی کارتونی
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
29000
ریال
MB001
علوم - سال دوم دبستان - CD -
VCD - بصورت واقعی و انیمیشنی همراه مربی کارتونی
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
29000
ریال
MC001
علوم - سال سوم دبستان - CD -
VCD - بصورت واقعی و انیمیشنی همراه مربی کارتونی
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
29000
ریال
MD001
علوم - سال چهارم دبستان - CD -
VCD - بصورت واقعی و انیمیشنی همراه مربی کارتونی
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
29000
ریال
ME001
علوم - سال پنجم دبستان - CD -
VCD - بصورت واقعی و انیمیشنی همراه مربی کارتونی
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
29000
ریال
MF001
ریاضی - سال اول راهنمایی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
39000
ریال
MF002
زبان انگلیسی - سال اول راهنمایی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
39000
ریال
MG001
علوم - سال دوم راهنمایی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
5
69000
ریال
MG002
زبان انگلیسی - سال دوم راهنمایی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
39000
ریال
MG003
عربی - سال دوم راهنمایی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
49000
ریال
MH001
زبان انگلیسی - سال سوم راهنمایی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
49000
ریال
MI001
زبان انگلیسی 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
8
99000
ریال
MI001D
زبان انگلیسی 1 - سال اول دبیرستان - عمومی- DVD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 8 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
49000
ریال
MI002
ریاضیات 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
8
99000
ریال
MI002D
ریاضیات 1 - سال اول دبیرستان - عمومی- DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 8 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
49000
ریال
MI003
عربی 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
7
89000
ریال
MI003D
عربی 1 - سال اول دبیرستان - عمومی- DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 7 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
44000
ریال
MI004
فیزیک 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
12
139000
ریال
MI004D
فیزیک 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 12 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
69000
ریال
MI005
علوم زیستی و بهداشت 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
8
99000
ریال
MI005D
علوم زیستی و بهداشت 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 8 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
44000
ریال
MI006
شیمی 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
7
89000
ریال
MI006D
شیمی 1 - سال اول دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 7 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
44000
ریال
MJ001
زبان انگلیسی 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
7
89000
ریال
MJ001D
زبان انگلیسی 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 7 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
44000
ریال
MJ002
ریاضیات 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - CD -
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
14
159000
ریال
MJ002D
ریاضیات 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 16 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
79000
ریال
MJ003
دین و زندگی 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
6
79000
ریال
MJ003D
دین و زندگی 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 6 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
39000
ریال
MJ004
ادبیات فارسی 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - CD -
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
9
109000
ریال
MJ004D
ادبیات فارسی 2 - سال دوم دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 9 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
54000
ریال
MJ005
عربی 2 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
16
179000
ریال
MJ005D
عربی 2 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 16 CD مي باشد
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
89000
ریال
MJ006
هندسه 1 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
4
69000
ریال
MJ006D
هندسه 1 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 4 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
34000
ریال
MJ007
فیزیک 2 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
11
129000
ریال
MJ007D
فیزیک 2 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 11 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
64000
ریال
MJ008
شیمی 2 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
6
79000
ریال
MJ008D
شیمی 2 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 6 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
39000
ریال
MJ009
زیست شناسی 1 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - CD -
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
12
139000
ریال
MJ009D
زیست شناسی 1 - سال دوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 12 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
69000
ریال
MK001
زبان انگلیسی 3 - سال سوم دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
8
99000
ریال
MK001D
زبان انگلیسی 3 - سال سوم دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 8 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
44000
ریال
MK002
دین و زندگی 3 - سال سوم دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
7
89000
ریال
MK002D
دین و زندگی 3 - سال سوم دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 7 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
44000
ریال
MK003
ادبیات فارسی 3 - سال سوم دبیرستان - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
10
119000
ریال
MK003D
ادبیات فارسی 3 - سال سوم دبیرستان - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 10 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
59000
ریال
MK004
فیزیک 3 - سال سوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - CD -
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
13
149000
ریال
MK004D
فیزیک 3 - سال سوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 13 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
74000
ریال
MK005
شیمی3 - سال سوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - CD -
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
9
109000
ریال
MK005D
شیمی3 - سال سوم دبیرستان - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 9 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
54000
ریال
MK006
جبر و احتمال - سال سوم دبیرستان - ریاضی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
5
69000
ریال
MK006D
جبر و احتمال - سال سوم دبیرستان - ریاضی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 5 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
34000
ریال
MK007
هندسه 2 - سال سوم دبیرستان - ریاضی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
12
139000
ریال
MK007D
هندسه 2 - سال سوم دبیرستان - ریاضی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 12 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
69000
ریال
MK008
عربی 3 - سال سوم دبیرستان - ریاضی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
7
89000
ریال
MK008D
عربی 3 - سال سوم دبیرستان - ریاضی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 7 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
44000
ریال
MK009
حسابان - سال سوم دبیرستان - ریاضی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
20
219000
ریال
MK009D
حسابان - سال سوم دبیرستان - ریاضی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 20 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
109000
ریال
MK010
ریاضی 3 - سال سوم دبیرستان - تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
9
109000
ریال
MK010D
ریاضی 3 - سال سوم دبیرستان - تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 9 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
54000
ریال
MK011
زمین شناسی - سال سوم دبیرستان - تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
7
89000
ریال
MK011D
زمین شناسی - سال سوم دبیرستان - تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 7 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
1
DVD
Data
44000
ریال
MK012
زیست شناسی 2 - سال سوم دبیرستان - تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
14
159000
ریال
MK012D
زیست شناسی 2 - سال سوم دبیرستان - تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 14 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
79000
ریال
ML001
زبان انگلیسی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
8
99000
ریال
ML001D
زبان انگلیسی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 8 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
2
DVD
Data
49000
ریال
ML002
ادبیات فارسی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - عمومی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
16
179000
ریال
ML002D
ادبیات فارسی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 16 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
89000
ریال
ML003
دین و زندگی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - عمومی- CD-
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
8
99000
ریال
ML003D
دین و زندگی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - عمومی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
 اين محصول برگرفته از 8 CD مي باشد.
2
DVD
Data
49000
ریال
ML004
شیمی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی و تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
20
219000
ریال
ML004D
شیمی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی و تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 20 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
109000
ریال
ML005
ریاضیات گسسته- مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی  - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
18
199000
ریال
ML005D
ریاضیات گسسته- مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی  - DVD-
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 18 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
99000
ریال
ML006
فیزیک 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی  - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
18
199000
ریال
ML006D
فیزیک 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی  - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 18 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
99000
ریال
ML007
هندسه ی تحلیلی و جبر خطی - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی  - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
16
179000
ریال
ML007D
هندسه ی تحلیلی و جبر خطی - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی  - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 16 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
89000
ریال
ML008
حساب دیفرانسیل 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
20
219000
ریال
ML008D
حساب دیفرانسیل 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - ریاضی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 20 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
109000
ریال
ML009
زیست شناسی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
15
169000
ریال
ML009D
زیست شناسی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 15 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
84000
ریال
ML010
علوم زمین - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
14
159000
ریال
ML010D
علوم زمین - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 14 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
79000
ریال
ML011
ریاضی عمومی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
18
199000
ریال
ML011D
ریاضی عمومی 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 18 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
99000
ریال
ML012
فیزیک 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - CD -
VCD - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
15
169000
ریال
ML012D
فیزیک 1 و 2 - مقطع پیش دانشگاهی - تجربی - DVD -
 - کاملترین و ساده ترین روش تدریس طبق آخرین تغییرات کتب درسی آموزش پرورش
 اين محصول برگرفته از 15 CD مي باشد.
کد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : http://www.farhang.gov.ir  (155/873/161976)
3
DVD
Data
84000
ریال